Thursday, May 10, 2007

Panduan Fail KuasaPengenalan Kepada
Fail Kuasa
Pusat Sumber Sekolah.

1.1 PENGENALAN / DEFINISI

Fail Kuasa (Authority File) merupakan rekod penting tentang dasar/polisi dan keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur. Ia merupakan satu rekod tentang pernyataan dasar yang harus dirangka secara kolektif dan perlu diubahsuai dari masa ke semasa mengikut keperluan.

1.2 TUJUAN MENYEDIAKAN FAIL KUASA
PSS

1. Tidak menjejaskan pengurusan PSS apabila berlaku pertukaran Guru Penyelaras
PSS.

2. Guru baru dapat terus menyambung kerja dan tugas dengan merujuk Fail Kuasa
yang disediakan.

3. Mengelakkan berlakunya percanggahan idea di kalangan AJK dan kakitangan PSS.

4. Dapat mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam pengurusan dan
pentadbiran PSS.

1.3 PERINCIAN ISI KANDUNGAN DALAM
FAIL KUASA PSS

Bab 1: Pengenalan kepada Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah

1.1 Pendahuluan / definisi
1.2 Tujuan
1.3 Isi kandungan
1.4 Prosedur pindaan

Bab 2: Maklumat Pusat Sumber Sekolah

2.1 Sejarah Penubuhan PSS
2.2 Lokasi PSS (pelan)
2.3 Visi PSS
2.4 Misi PSS
2.5 Piagam PSS
2.6 Matlamat PSS
2.7 Objektif PSS
2.8 Fungsi & Peranan PSS

Bab 3: Jawatankuasa Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah

3.1 Jawatankuasa Induk PSS (struktur organisasi & senarai tugas)
3.2 Jawatankuasa Kerja PSS (struktur organisasi & senarai tugas)
(Senarai nama AJK boleh dimasukkan dalam Fail Kuasa)

Bab 4: Pengawas Pusat Sumber Sekolah

4.1 Badan Pengawas PSS (struktur organisasi)
4.2 Kriteria memilih Pengawas PSS (borang kebenaran & surat lantikan)
4.3 Senarai Tugas Pengawas PSS

Bab 5: Peraturan Pusat Sumber Sekolah

5.1 Peraturan Am
5.2 Peraturan Khusus
5.3 Peraturan Penggunaan alat / ruang (bilik)
5.4 Peraturan Pinjaman & Pemulangan Bahan / Alat

Bab 6: Pengurusan & Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah

6.1 Pengurusan Sistem Fail PSS
6.2 Format rekod-rekod Penggunaan, Pinjaman & Pemulangan
6.3 Rancangan Tahunan PSS
6.4 Laporan PSS (bulan & tahun)
6.5 Manual Prosedur Kerja (MPK)
6.6 Fail Meja (FM)
6.7 Rancangan Pembangunan PSS
6.8 Dokumentasi

Bab 7: Koleksi Bahan Pusat Sumber Sekolah

7.1 Dasar pemilihan buku dan bukan buku
7.2 Prosedur koleksi buku dan bukan buku (jenis, nisbah, bahasa dll)
7.3 Proses pemilihan dan pemerolehan bahan / alat
7.4 Kriteria pemilihan dan pemerolehan bahan
7.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan koleksi PSS

Bab 8: Kewangan Pusat Sumber Sekolah

8.1 Punca kewangan
8.2 Anggaran Perbelanjaan
8.3 Laporan Kewangan
8.4 Prosedur Kewangan

Bab 9: Organisasi Bahan Pusat Sumber Sekolah

9.1 Pengelasan
9.2 Proses Teknik
9.3 Rekod-rekod perolehan
9.4 Katalog
9.5 Lokasi dan penyusunan

Bab 10: Aktiviti Pusat Sumber Sekolah

10.1 Mesyuarat
10.2 Kursus / bengkel
10.3 Pertandingan
10.4 Program perkembangan staf
10.5 Minggu PSS
10.6 Promosi PSS
10.7 Aktiviti galak guna PSS
10.8 Program bacaan

Bab 11: Stok & Inventori Pusat Sumber Sekolah

11.1 Pengurusan Kew 312, 313 & 314
11.2 Penyelenggaraan
11.3 Semakan stok (buku, bahan bukan buku, perabot & peralatan)
11.4 Daftar Pergerakan Harta Modal & Inventori

Bab 12: Sirkulasi / Edaran Bahan Pusat Sumber Sekolah

12.1 Sistem sirkulasi
12.2 Kad keahlian
12.3 Pinjaman berkelompok

Bab 13: Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah

13.1 Jenis-jenis perkhidmatan
13.2 Waktu perkhidmatan


Bab 14: Automasi Pusat Sumber Sekolah

14.1 Sistem yang digunakan
14.2 Menu utama1.4 PROSEDUR PINDAAN

Guru PSS

PKG AYER HITAM
                     
BIL Kod PKG Kod Sek NAMA SEKOLAH ALAMAT SEKOLAH GURU PERPUSTAKAAN MEDIA GRED GRED OPSYEN MATAPELAJARAN  JUMLAH
AHLI SEKOLAH DI AJAR WAKTU
1 JQA0003 JBA0039 SK SERI MENDAPAT PT. SERI MENDAPAT  PARIT RAJA NGAESAH BT. MD. LAJIS DGA 29 B PENG. MELAYU BAHASA MELAYU 23
2 JQA0003 JBA0043 SK SERI BUNUT POS PARIT RAJA SITI JAMILAH BTE KASNON DGA 29 B PENG. MELAYU BAHASA MELAYU 33
3 JQA0003 JBA0046 SK SERI SABAK UNI KM 24, JALAN KLUANG SARIMAH BTE TAHIR DGA 29 A SAINS SAINS 29
4  JQA0003 JBA0047 SK SETIA JAYA PARIT HAJI ALI,  PARIT RAJA ASMAH BINTI MOTAJI DGA 29 B PENG. MELAYU BAHASA MELAYU 24
5  JQA0003 JBA0050 SK SERI KEMAJUAN SPG TENGAH, PARIT RAJA SITI ROMALAH BTE MOHD ANUAR DGA 41 A B INGGERIS B INGGERIS 24
6  JQA0003 JBA0051 SK PARIT BINGAN PARIT RAJA AZIZAH BT. HASSAN DGA 29 A SAINS/ PJK SAINS 23
7  JQA0003 JBA0081 SK AIR HITAM SK.AYER HITAM,AYER HITAM FAUZIAH BT SELAMAT DGA 32 A PENG. MELAYU BAHASA MELAYU 24
8  JQA0003 JBA0083 SK BUKIT KUARI PARIT RAJA, NURUSSAADAH BT MD YUSOF DGA 29 A P. ISLAM P.ISLAM 26
9  JQA0003 JBA0085 SK SERI BANDAN BT.3, JLN. YONG PENG, AIR HITAM MARLINA MOHD ARIF DGA 41 A SAINS SAINS 28
10  JQA0003 JBA0086 SK KOTA DALAM PARIT KANGKAR AIR HITAM, AIR HITAM NASIRIN BIN KANAN DGA 29 A MATH MATEMATIK 27
11  JQA0003 JBA0088 SK SERI PAYA KG. SERI PAYA,  PT. RAJA, B. PAHAT, ZALELA BT SHERAN DGA 29 B MATEMATIK MATEMATIK 16
12  JQA0003 JBA0092 SK SERI BULAN W POS KAMPUNG HAJI GHAFFAR,YONG PENG ROSLINA BT MOHD ABU DGA 41 A SEJARAH B INGGERIS 21
13  JQA0003 JBC0019 SJK(C) KONG NAN PARIT RAJA SIA QUI HONG DGA 29 B BAHASA CINA BAHASA CINA 25
14  JQA0003 JBC0023 SJK(C) MALAYAN AIR HITAM,  AIR HITAM KHOO WOAN CHEN DGA 29 A MUZIK B INGGERIS 26
15  JQA0003 JEE0034 SMK DATUK MENTERI AYER HITAM, HJ KOSNAN BIN BUKHARI DGA 41 A SEJARAH PENG. AM  14

Analisa Rakan Pembaca 2007

RANUGERAHRP(IKUTSEKOLAH)
LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP RAKAN PEMBACA
SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

PSPN : PSPN JOHOR

KATEGORI : BANDAR DAN LUAR BANDAR

Tarikh: 14-Dec-07

e-NILAM

JQA0003
PKG AYER HITAM

BIL KOD PKG PKG BIL MURID MURID GANGSA % PERAK % EMAS % NILAM % JUMLAH %

TERLIBAT

1 JBA0039
SK SERI MENDAPAT 210
0
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

2 JBA0043
SK SERI BUNUT 75
45
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

3 JBA0046
SK SERI SABAK UNI 563
316
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

4 JBA0047
SK SETIA JAYA 153
92
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

5 JBA0050
SK SERI KEMAJUAN 339
102
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

6 JBA0051
SK PARIT BINGAN 224
63
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

7 JBA0081
SK AIR HITAM 1004
130
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

8 JBA0083
SK BUKIT KUARI 276
14
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

9 JBA0085
SK SERI BANDAN 287
113
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

10 JBA0086
SK KOTA DALAM 516
125
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

11 JBA0088
SK SERI PAYA 149
81
1
0.67
0
0.00
3
2.01
0
0.00
4
2.68

12 JBA0092
SK SERI BULAN 176
1
1
0.57
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.57

13 JBC0019
SJK(C) KONG NAN 347
29
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

14 JBC0023
SJK(C) MALAYAN 369
141
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

15 JEE0034
SMK DATUK MENTERI 2382
882
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00

JUMLAH KESELURUHAN 7070
2134
2
0.03
0
0.00
3
0.04
0
0.00
5
0.07

Cop: Disahkan oleh,
First Previous Next Last

Analisa Jauhari 2007

RTANUGERAHJAUHARIIKUTSEKOLAH
LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PROGRAM NILAM TAHAP JAUHARI
SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

PSPN : PSPN JOHOR

Tarikh: 14-Dec-07

e-NILAM
PKG :
JQA0003
PKG AYER HITAM
BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH JUMLAH PURAT BIL MURID MURID GANGSA % PERAK % EMAS % NILAM % JUMLAH %

BACAAN A
TERLIBAT
1 JBA0039
SK SERI MENDAPAT 10183
48
210
210
71
33.8
57
27.1
31
14.8
8
3.8
167
79.5
2 JBA0043
SK SERI BUNUT 3750
50
75
75
19
25.3
25
33.3
0
0.0
0
0.0
44
58.7
3 JBA0046
SK SERI SABAK UNI 32972
59
563
563
144
25.6
91
16.2
55
9.8
50
8.9
340
60.4
4 JBA0047
SK SETIA JAYA 9486
62
153
153
50
32.7
25
16.3
8
5.2
8
5.2
91
59.5
5 JBA0050
SK SERI KEMAJUAN 9744
29
339
339
83
24.5
25
7.4
3
0.9
0
0.0
111
32.7
6 JBA0051
SK PARIT BINGAN 14004
63
224
224
48
21.4
5
2.2
1
0.4
3
1.3
57
25.4
7 JBA0081
SK AIR HITAM 37085
37
1004
1004
257
25.6
44
4.4
14
1.4
21
2.1
336
33.5
8 JBA0083
SK BUKIT KUARI 12685
46
276
276
42
15.2
16
5.8
8
2.9
3
1.1
69
25.0
9 JBA0085
SK SERI BANDAN 19359
67
287
287
98
34.1
39
13.6
28
9.8
38
13.2
203
70.7
10 JBA0086
SK KOTA DALAM 24614
48
516
516
220
42.6
55
10.7
5
1.0
0
0.0
280
54.3
11 JBA0088
SK SERI PAYA 7170
48
149
149
24
16.1
24
16.1
24
16.1
15
10.1
87
58.4
12 JBA0092
SK SERI BULAN 11171
63
176
176
21
11.9
36
20.5
67
38.1
6
3.4
130
73.9
13 JBC0019
SJK(C) KONG NAN 14941
43
347
347
116
33.4
37
10.7
24
6.9
10
2.9
187
53.9
14 JBC0023
SJK(C) MALAYAN 8532
23
369
369
131
35.5
43
11.7
0
0.0
0
0.0
174
47.2
15 JEE0034
SMK DATUK MENTERI 102852
43
2382
2382
1055
44.3
579
24.3
87
3.7
42
1.8
1763
74.0
JUMLAH KESELURUHAN 318548
45
7070
7070
2379
33.6
1101
15.6
355
5.0
204
2.9
4039
57.1

Cop: Disahkan oleh,
First Previous Next Last